Πολιτική απορρήτου

Στα Κ.Ξ.Γλωσσών ΚΟΠΑΚΑ δεν συλλέγονται στοιχεία πέραν αυτών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου (βαθμολογίες τριμήνου κλπ), καθώς και αυτά που ορίζει ο νόμος για τις συναλλαγές μας με τους πελάτες (ΑΦΜ , διεύθυνση κλπ).

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου φύλαξης (5 έτη για τις περισσότερες υπηρεσίες) τα στοιχεία καταστρέφονται.