Αγγλικά μέσω Τραγουδιού
  • 0 Σχόλια
Αγγλικά μέσω Τραγουδιού

Αγγλικά μέσω τραγουδιού!

Σε προηγούμενα άρθρο μας, σας παρουσιάσουμε Πως να βοηθήσετε τα παιδιά σας να εξασκηθούν στα Αγγλικά και Πως να εξασκηθείτε στα Αγγλικά Διασκεδάζοντας.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τη εκμάθηση μέσω Τραγουδιού και μια πρόσφατη μελέτη που έχει γίνει σε σχέση με αυτό.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Jurnal Education and Development, αποδείχτηκε ότι η χρήση των τραγουδιών ως μέθοδος εκμάθησης Αγγλικών έχει πολλά οφέλη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η χαρούμενη εκμάθηση σε σχέση με άλλες μεθόδους αλλά και η υποσυνείδητη εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα της διδασκαλίας αγγλικών μέσω τραγουδιού:

Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας αγγλικών μέσω τραγουδιού, σύμφωνα με τη μελέτη είναι τα ακόλουθα:

α. Μέσω των τραγουδιών θα παρακινηθούν τα παιδιά να μάθουν αγγλικά.

β. Με το τραγούδι, τα παιδιά γίνονται χαρούμενα και είναι ευκολότερο να κατανοήσουν το διδακτικό υλικό που παρουσιάζεται. Η ικανότητα του δασκάλου να επιλέγει τραγούδια και να δημιουργεί κινήσεις που είναι κατάλληλες για την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού θα επηρεάσει επίσης την επιτυχία της διαδικασίας εκμάθησης των αγγλικών στην πρώιμη παιδική ηλικία.

γ. Μέσω του τραγουδιού και των διαφόρων μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον των παιδιών να είναι πιο δραστήρια στη μάθηση.

δ. Τα παιδιά γίνονται χαρούμενα, δεν βαριούνται και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη μάθηση. Έτσι, το τραγούδι είναι ένα πραγματικά ευχάριστο χόμπι για τα παιδιά.

Γενικά, το τραγούδι για τους νέους χρησιμεύει περισσότερο ως ψυχαγωγικό χόμπι παρά ως μέσο μετάδοσης γνώσης ή επικοινωνίας ενός μηνύματος. Το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στους νέους ικανοποίηση, χαρά και απόλαυση, κάτι που μπορεί να τους παρακινήσει να μελετήσουν σκληρότερα (Joyful Learning). Τραγουδώντας, ένα παιδί θα κατανοήσει πιο γρήγορα, θα κατανοήσει και θα εξασκήσει το εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, η ικανότητα των παιδιών να ακούν, να τραγουδούν, να είναι δημιουργικοί μπορεί να εκπαιδευτεί μέσω αυτής της δραστηριότητας

Σε ποιους τομείς βοηθάει η διδασκαλία αγγλικών μέσω τραγουδιού

Οι τομείς που μπορούν να βελτιωθούν λόγω της χρήσης αυτού του τραγουδιού είναι:

α. Λεξιλόγιο. Τα περισσότερα από τα παιδιά που χρησιμοποιούν τα τραγούδια ως μέθοδο μάθησης πιστεύουν ότι αυτό επηρεάζει θετικά το λεξιλόγιό τους. Πολλά παιδιά θα ανακαλύψουν νέο λεξιλόγιο ακούγοντας αγγλικά τραγούδια. Αυτό συμβαίνει επειδή απολαμβάνουν αρκετά το τραγούδι που ακούνε. Εκτός από το να αποκτήσουν νέο λεξιλόγιο, τα παιδιά που δεν ξέρουν τη σημασία κάποιας λέξης μέσα στο τραγούδι αποφασίζουν να ανοίξουν ένα λεξικό και να κατανοήσουν την έννοια του λεξιλογίου στους στίχους του τραγουδιού που ακούνε. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει διορατικότητα στα παιδιά ώστε να βρίσκουν διάφορα είδη λεξιλογίου ενώ ακούνε τη μουσική που τους αρέσει.

β. Δυνατότητα Απομνημόνευσης. Εκτός από την κατάκτηση του λεξιλογίου, τα περισσότερα από τα παιδιά αισθάνονται επίσης ότι υπάρχει πρόοδος στην εκμάθηση Αγγλικών. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη μερικές φορές καθορίζεται από το αν ένας τραγουδιστής τραγουδά ξεκάθαρα ή όχι το τραγούδι που φέρνει. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να συμβεί λόγω των παιδιών που προσπαθούν να τραγουδήσουν μαζί με τους στίχους του τραγουδιστή. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν επίσης να προφέρουν την αγγλική προφορά σωστά και επαρκώς, σύμφωνα με τον τραγουδιστή.

γ. Listening. Πολλά παιδιά μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους να ακούν και να καταλαβαίνουν μέσω αυτής της μεθόδου εκμάθησης. Αν ένα τραγούδι τους αρέσει, τα παιδιά συνηθίζουν να ακούν το τραγούδι συνεχώς. Αυτό τα βοηθάει να «βελτιώσουν το αυτί τους» στα Αγγλικά. Αν και μερικές φορές υπάρχουν τραγουδιστές που τραγουδούν πολύ γρήγορα, η συνεχής ακρόαση μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των παιδιών να ακούν καλά αγγλικά και να διασκεδάζουν.

δ. Δεξιότητα στην ομιλία. Πολλά παιδιά μπορούν να βελτιώσουν τη δεξιότητα στην ομιλία τους ακούγοντας μουσική. Αυτό μπορεί να γίνει ως αποτέλεσμα της επανειλημμένης ερμηνείας ενός στίχου τραγουδιού. Επίσης τα παιδιά χρησιμοποιούν συχνά στίχους που θεωρούνται εξαιρετικοί στην καθημερινότητά τους. Αυτή η καθημερινή χρήση μπορεί στη συνέχεια να βελτιώσει την ικανότητα των παιδιών να μιλούν αγγλικά.

 

Κοινοποίηση

About the Author: Kopaka